Moneta | Prano Para në MaqedoniMonetaMK

PRANO PARA

money-gram-la-verne_clip_image001_0000 Hapi 1 Pyetni personin që ju dërgon para për numrin e referencës.
money-gram-la-verne_clip_image002_0000 Hapi 2 Vizitoni njërën nga lokacionet Moneta – MoneyGram dhe dorëzoni dokumentet e nevojshme identifikuese (letërnjoftim ose pasaportë) dhe numrin e referencës ku do të realizohet transaksioni.
money-gram-la-verne_clip_image003_0000 Hapi 3 Punonjësi i pikës shpërndarëse të MoneyGram-it do ti regjistron shënimet në sistemin kompjuterik dhe juve ju mbetet vetëm ta nënshkruani formularin.

 

*E rëndësishme. Emri juaj në formën e transferit duhet të jetë i njejtë sikurse në dokumentin tuaj të identifikimit. Në të kundërtën mund të keni vonesa apo edhe mosrealizim të transferit. Dokumenti identifikues duhet të jetë valid dhe data e skadimit duhet të jetë më e vonshme se data kur bëhet tërheqja e mjeteve.