Moneta | Bëhu subagjent i MoneyGramMonetaMK

Bëhu subagjent i MoneyGram

Tani e keni mundësinë të jeni pjesë e rrjetit të një kompanie internacionale dhe të ofroni shërbime shtesë për klientët tuaj dhe me këtë ti rrisni të ardhurat tuaja. Subagjent I Moneta dhe MoneyGram mund të bëhet çdo subjekt juridik e cila ka klauzolë të përgjithëshme për biznes dhe minimalisht i përmbush kushtet teknike, kompjuter dhe internet.
Procesi i licencimit është i thjeshtë dhe ne ofrojmë përkrahje maksimale dhe ndihmë gjatë tij. Na kontaktoni në (02) 3221 154, 076 278-466 ose moneta@moneta.mk dhe bëhuni pjesë e familjes së madhe të MoneyGram.

Përparësitë e bashkëpunimit me MoneyGram:

 • Mundësia shtesë për bashkëpunim
 • Rritja e numrit të klientëve për biznesin tuaj primar
 • Pjesë e rrjetit ndërkombëtar, rritja e kredibiliteti
 • Nuk keni nevojë për investime shtesë, e shfrytëzoni infrastrukturën tuaj mometale
 • Nuk keni nevojë për punonjës të ri
 • Optimizim të harxhimeve
Mundësi që ti risni të hyrat totale
 • Tërhiqni klientë të ri
 • Ofroni shërbim që e plotëson shërbimin tuaj aktual
 • Shtoni të hyrat nga MoneyGram në të hyrat tuaja
Pjesë e rrjetit dhe brendit global
 • Bashkohuni me kompani të njohur botërisht
 • Lidhuni me 370 000 lokacione të agjentëve
 • Lidhuni me 200 shtete dhe teritore në të gjithë botën
Bashkëpunim të vazhdushëm
 • Trajnim të plotë, softver për punë dhe material për shenjëzimin e lokacionit
 • Teknologji të sofistikuar, kontakt qendër për përkrahje në Maqedoni dhe 24 orë qendër për përkrahje në gjuhë angleze
 • Përkrahje të vazhdueshme për Marketing në Maqedoni dhe në suaza botërore, për rritjen e klientelës
Rregullore
 • Përkrahje të forte për parandalimin e pastrimit të parave dhe mashtrimeve
 • Përkrahje për njoftime dhe evidentime të detyrave
 • Sigurimi i përkrahjes në çdo moment.

Aplikoni në
• (02) 3221 154,
• 076 278-466
• moneta@moneta.mk