Само во локациите на MoneyGram до 90% пониски провизии!

Испраќајте пари со НОВИТЕ, НАЈНИСКИ провизии од Македонија во Србија, Албанија, Бугарија, Словенија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово и Романија. Сега можете да испраќате повеќе на Вашите сакани и да трошите помалку, користејќи ја Интра-Балкан тарифата:

Промотивните и намалени провизии важат во сите локации на MoneyGram во Скопје од каде можете да ги испратите средствата до вашите најблиски а тие ќе можат веднаш да ги подигнат од локацијата во својата земја. Побарајте ги локациите означени со MoneyGram и Moneta лого за да ги испратите вашите средства за миг.

За секогаш први да ги дознаваате новостите и промоциите следете и на https://www.facebook.com/moneygrammacedonia/ .