Vetëm në lokacionet e MoneyGram deri në 90% provizione më të ulëta!

Dërgoni para me prozionet e REJA, SHUMË TË ULËTA nga Maqedonia në Serbi, Shqipëri, Bullgari, Slloveni, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë dhe Romani. Tani mund të dërgoni më shumë te të dashurit Tuaj dhe të shpenzoni më pak, duke shfrytëzuar çmimoren Intra Ballkan:

 

Që të jeni çdoherë i informuar me risitë dhe promocionet na ndiqni në https://www.facebook.com/moneygrammacedonia/.