Vetëm në lokacionet e MoneyGram deri në 90% provizione më të ulëta!

Dërgoni para me prozionet e REJA, SHUMË TË ULËTA nga Maqedonia në Serbi, Shqipëri, Bullgari, Slloveni, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë dhe Romuni. Tani mund të dërgoni më shumë te të dashurit Tuaj dhe të shpenzoni më pak, duke shfrytëzuar çmimoren Intra Ballkan:

 

Provizionet promocionale dhe të ulëta vlejnë në të gjitha lokacionet e MoneyGram në Shkup nga ku mund ti dërgoni paratë të dashurve tuaj dhe ata do të munden menjëherë ti marrin nga lokacioni në shtetin ku gjenden. Kërkoni lokacionet të markuara me logon MoneyGram dhe Moneta që të mund ti dërgoni paratë tuaja sa hap e mbyll sytë.

Që të jeni çdoherë i informuar me risitë dhe promocionet na ndiqni në https://www.facebook.com/moneygrammacedonia/.