Ne në Moneta çdoherë mundohemi të ju mundësojmë shërbime të shkëlqyera me çmime të volitshme. Rrjeti jonë numëron më shumë se 100 lokacione nga të cilat mund të dërgoni dhe pranoni para shpejt, lehtë dhe sigurt, me provizione shumë të ulëta. Paratë e dërguara me MoneyGram nga cili do vend në të gjithë Botën janë të disponueshme për ju menjëherë.

Në lokacionet tona do ti merrni të gjitha informacionet e duhura, ndërsa nëse ju duhet ndihmë shtesë na kontaktoni në 076 278 466 ose 02 3221 154. Qendra për përkrahje në Maqedoni do të ju ndihmojë që më shpejtë ti gjeni lokacionet dhe ti kontrolloni provzionet e ulëta

Për informacione dhe promocione më të reja na ndiqni në https://www.facebook.com/moneygrammacedonia/ dhe https://www.instagram.com/moneygrammacedonia/

Businesswoman in a call center office