MONETA ФИНАНЦИАЛ СЕРВИЦЕС е специјализирана

компанија за финансиски услуги и има професионален

кадар во оваа област.

МОНЕТА е овластена од MoneyGram International за нудење на услугата брз трансфер на пари на територијата

на Република Македонија.

МОНЕТА е лиценцирана од Народна Банка на Република Македонија како давател на услуга

за брз трансфер на пари од 2010.

За да посетите една од нашите локации, ве молиме кликнете на локации во Македонија.

За да станете еден од нашите субагенти или пак да пријавите некој проблем, ве молиме кликнете контакт.

080614_1858_1.png