ПРИМАЊЕ НА ПАРИ

money-gram-la-verne_clip_image001_0000 Чекор 1 Побарајте го лицето, кое испраќа пари за да ви даде референтен број.
money-gram-la-verne_clip_image002_0000 Чекор 2 Посетете една од локациите на Монета – MoneyGram и ќе бидете услужени со прикажување на еден документ за идентификација (лична карта или пасош).
money-gram-la-verne_clip_image003_0000 Чекор 3 Вработениот на Монета – MoneyGram ќе ги регистрира вашите податоци во системот и откако трансакцијата ќе се процесира ќе биде побарано од вас да се потпише формулар.

 

* Важно: Вашето име во системот треба да биде исто како на вашиот документ за идентификација. Во спротивно ќе имате одложување или нема воопшто да се реализира трансакцијата. Документот за идентификација мора да биде валиден со дата на важење подоцна од датумот кога треба да се реализира трансакцијата.