MONETA FINANCIAL SERVICES është kompani e specializuar në shërbime financiare dhe ka personel me përvojë shumëvjeçare në këtë profesion.

MONETA  është e autorizuar nga MoneyGram International të ofrojë shërbimin e transferimit të parave MoneyGram për territorin e Maqedonisë.

MONETA është e licencuar nga Banka Popullore e Maqedonisë si ofrues i shërbimit të transferit të shpejtë të parave në vitin 2010.

Për pikat e Moneta, luteni të klikoni në faqen Lokacionet në Maqedoni.

Për mundësi bashkëpunimi, luteni të klikoni në faqën kontakti.

080614_1858_1.png