MONETA FINANCIAL SERVICES është një kompani e shërbimeve financiare.

MoneyGram International është një kompani e themeluar në vitin 1940, i cili për afat të shkurtër u bë një brend i besuar globalisht.

MoneyGram tani ofron shërbime për rreth 350,000 agjente në më shumë se 200 vende dhe ka një plan agresiv të zgjerimit.

MONETA është autorizuar nga MoneyGram International për ofrimin e shërbimit të shpejtë të transferimit të parave në territorin e Republikës së Maqedonisë.

MONETA fituar një licencë nga Banka Kombëtare e Maqedonisë në vitin 2010, si një institucion financiar jobankë që ofron shërbime për “transferimin e shpejtë të parave”.

Për të vizituar një nga vendet tona, ju lutemi klikoni në lokacionet në Republikës së Maqedonisë.

Për t’u bërë një nga subagentët tanë ose për të raportuar një problem, ju lutemi klikoni një kontakt.

080614_1858_1.png