КАКО ДА ИСПРАТИТЕ ПАРИ?

Чекор 1

Изберете ја најблиската локација на Монета-MoneyGram.

Чекор 2

Доставете ги потребни документи за лична идентификација (лична карта или пасош).

Чекор 3

Вработениот во Монета – MoneyGram ги регистрира податоците во системот и ви дава формулар кој треба да го потпишете.

Чекор 4

Заедно со формуларот, ќе го добиете референтниот број.

Чекор 5

Контактирајте го лицето на кое му ги испраќате парите и покажете му го референтниот број и за само 10 минути парите ќе бидат доставени до примачот.