КАКО ДА ПРИМАТЕ ПАРИ?

Чекор 1

Прашајте го лицето кое ви ги испраќа парите за референтниот број.

Чекор 2

Посетете една од локациите на Mонета – MoneyGram и доставете ги потребните документи за идентификација (лична карта или пасош) и референтниот број каде што ќе се изврши трансакцијата.

Чекор 3

Вработениот во локацијата за дистрибуција на MoneyGram ќе ги зачува вашите податоци во компјутерскиот систем и се што треба да направите е да го потпишете формуларот.