Bëhu Agjent i MoneyGram

Ofroni shërbim shtesë klientëve tuaj.

Bëhuni pjesë e rrjetit prej më shumë se 350,000 agjentësh në më se 200 shtete.

Fitoni më shumë duke përdorur infrastrukturën tuaj ekzistuese.

Mundësi për rritje të qarkullimit dhe të ardhurave

 • Tërhiqni grup të ri të klientëve

 • Ofroni një shërbim që plotëson shërbimin ekzistues

 • Shtoni të ardhurave tuaja përqindjen e MoneyGram

Rrjet global dhe brend

 • Bashkohuni me një kompani lidere që plotëson shërbimin ekzistues

 • Lidhuni me 350.000 lokacione të agjentëve

 • Lidhje me 200 shtete dhe territore

Përkrahje të vazhdueshme

 • Trajnim, materiale, për piken e shitjes dhe soufter

 • Teknologji e kombinuar me qendër të thirrjes

 • Mbështetje me marketing të vazhdueshëm për rritjen e shitjes

Rregullatori i pajtueshmërisë

 • Fokus të forte në parandalimin e shpërlarjës së parave dhe mashtrimit

 • Mbështetje me raportim dhe obligime të mbajtës së shënimeve

 • Sigurim i cilësisë për klient në çdo kohë