Moneta Financial Services DOOEL Shkup është kompani e specializuar në shërbime financiare dhe ka personel me përvojë shumëvjeçare në këtë profesion.

Historia dhe Profili i Kompanisë

Moneta Financial Services DOOEL Shkup është institucion financiar jobankar (IFJB), kompani lidere në Maqedoni me seli në Shkup, e specializuar në ofrimin e shërbimeve financiare.
E licencuar nga Banka Qendrore e Maqedoni dhe MoneyGram International, Moneta ofron shërbimet e transferit të parave nëpërmjet rrjetit të saj të agjentëve, anembanë Maqedoni.
Moneta është ndërtuar në politika dhe procedura efektive dhe operon me një personel profesional.
Bordi i drejtorëve dhe ekipi udhëheqës përbëhet nga një personel i përkushtuar dhe profesionist dhe kjo ështe ajo që e dallon Moneta-n në ofrimin e shërbimit më kualitativ me përkushtim të lartë ndaj klientëve tanë.
Moneta gjithashtu operon në Kosova, Serbi dhe Mal të Zi.
Sot, Moneta MoneyGram shërben me miliona njerëz anembanë botës.