Монета Финанциал Сервицес ДООЕЛ Скопје е компанија специјализирана за финансиски услуги и вработени со долгогодишно работно искуство во оваа професија.

Историја и профил на компанијата

Монета Финанциал Сервицес ДООЕЛ Скопје е небанкарска финансиска институција (НБФИ) и е водечка компанија во Северна Македонија, специјализирана за обезбедување финансиски услуги за брз трансфер на пари.
Лиценцирано од Народната Банка на Северна Македонија и MoneyGram International.
Монета нуди услуги за трансфер на пари преку својата мрежа на агенти низ Северна Македонија.
Монета е изградена на ефективни политики и процедури и работи со стручен кадар.
Управниот одбор и менаџерскиот тим се состојат од посветен и стручен кадар и тоа е она што ја издвојува Монета во обезбедувањето на најквалитетна услуга со висока посветеност на нашите клиенти.
Монета функционира и во Косово, Србија и Црна Гора.
Денес, MoneyGram Mонета им служи на милиони луѓе ширум светот.