Придружете се на нашиот пат кон успехот!

Монета нуди еднакви можности за вработување за сите заинтересирани со работна мотивација, идеатор и самоиницијатор. Сметаме дека нашата цел да функционираме како успешна финансиска институција започнува со нејзината посветеност и перформансите на вработените. Монета инвестира во тековната работа и континуираното напредување во кариерата. Оваа стратегија на институцијата ги поттикнува вработените да преземат нови задачи и одговорности. Горди сме на работната култура, која се заснова на вредностите на нашата институција како што се: одговорност, интегритет, посветеност, раст и тимска работа.