Mundësi punësimi

Bashkëngjituni në rrugën tonë drejt suksesit!

Moneta ofron mundësi të barabartë punësimi për të gjithë të interesuarit me motivim për punë, ideator dhe vet-iniciues. Ne besojmë se qëllimi ynë për të funksionuar si një institucion i suksesshëm financiar fillon me angazhimin e tij dhe performancën e punonjësve. Moneta investon në punën aktuale dhe avancimin e vazhdueshëm në karrierë. Kjo strategji e institucionit inkurajon punonjësit të marrin përsipër detyra dhe përgjegjësi të reja. Ne jemi krenarë për kulturën e punës, e cila bazohet në vlerat e institucionit tonë siç janë: përgjegjësia, integriteti, përkushtimi, rritja dhe puna në ekip.